موقعیت شما: صفحه اصلی
شنبه 18 ارديبهشت 1400      
جهت دسترسی کلیک نمایید!

دوازدهمين همايش مديريت مصرف

جهت دسترسی کلیک نمایید!

دوازدهمين همايش مديريت مصرف

جهت دسترسی کلیک نمایید!

دوازدهمين همايش مديريت مصرف

آخرين اخبار گزارش ها و مقالات آخرين عكس ها
تاریخ: 1400/02/11   
ليست نيروگاههاي مجاز به انعقاد قرارداد دوجانبه
ليست نيروگاههاي مجاز به انعقاد قرارداد دوجانبه 
تاریخ: 1400/01/16   
نحوه تامين انرژي مشتركين صنعتي با قدرت بيش از 5مگاوات
نحوه تامين انرژي مشتركين صنعتي با قدرت بيش از 5مگاوات وفق ابلاغيه شركت توانير طي نامه شماره5029/11 مورخ99/11/27 به اطلاع مي رساند، تامين انرژي به روال جاري حداكثر تا پايان فروردين ماه سال1400 امكانپذير مي باشد واز ابتدا...(ادامه)
تاریخ: 1399/12/19   
الحاقيه قرارداد تامين انرژي از طريق قرارداد دوجانبه وبازار بورس انرژي
الحاقيه قرارداد تامين انرژي از طريق قرارداد دوجانبه وبازار بورس انرژي
تاریخ: 1399/11/12   
ضوابط اجرايي برنامه هاي پاسخگويي بار در سال 1400
ضوابط اجرايي  برنامه هاي پاسخگويي بار در سال 1400(ادامه)
تاریخ: 1399/03/25   
نحوه ايفاي گواهي ظرفيت
نحوه ايفاي گواهي ظرفيت
تاریخ: 1399/02/07   
نتايج همكاري مشتركين در برنامه هاي پاسخگويي بار سال 98
نتايج همكاري مشتركين در برنامه هاي پاسخگويي بار سال 98
تاریخ: 1399/02/07   
گزارش عملكرد شركت برق منطقه اي تهران در برنامه هاي پاسخگويي بار سال 98
گزارش عملكرد شركت برق منطقه اي تهران در برنامه هاي پاسخگويي بار سال 98
تاریخ: 1399/02/07   
تفاهم نامه هاي همكاري در برنامه هاي پاسخگويي بار سال 99
لينك دانلود تفاهم نامه هاي سال 99
تاریخ: 1399/02/01   
دستورالعمل و مهلت زماني تكميل تفاهم نامه ها جهت همكاري در برنامه هاي پاسخگويي بار سال 99
لينك دانلود دستورالعمل تكميل تفاهم نامه ها
تاریخ: 1399/01/30   
بروشورهاي برنامه هاي پاسخگوئي بار در سال 99
بروشورهاي برنامه هاي پاسخگوئي بار در سال 99
تاریخ: 1399/01/25   
سهميه همكاري مشتركين در برنامه هاي پاسخگويي بار سال 99
سهميه همكاري مشتركين در برنامه هاي پاسخگويي بار سال 99
تاریخ: 1398/10/11   
نامه ضوابط اجرايي برنامه هاي پاسخگويي بار در سال1399
نامه ضوابط اجرايي برنامه هاي پاسخگويي بار در سال1399 
تاریخ: 1398/09/17   
ضوابط اجرايي برنامه هاي پاسخگويي بار سال1399
ضوابط اجرايي  برنامه هاي پاسخگويي بار سال1399 
تاریخ: 1398/09/05   
گزارش برنامه هاي پاسخگويي بار در تابستان1398
گزارش برنامه هاي پاسخگويي بار در تابستان1398
تاریخ: 1398/09/05   
گزارش برنامه هاي پاسخگويي بار در تابستان1398
گزارش برنامه هاي پاسخگويي بار در تابستان1398 
صفحه بندی - صفحه: 1 از 8
صفحه قبلی | صفحه بعدی
آدرس : تهران - سعادت آباد - كوي فراز - بلوار شهداي برق-شركت برق منطقه اي تهران     كدپستي :1981969961